• +381 84 164
  • ufp@pr.ac.rs
  • Лепосавић, Република Србија

Пројекат финансијски подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Имплементација садржаја из дидактике у студијским програмима за васпитаче у предшколским установама у изменњеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ)

Пројекат се финансира у оквиру програмске активности "Развој високог образовања"

Истраживачи

Контакт +381 28 84 164

Пројектна документација

Листа

Листа пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за 2021/22. годину

Уговор

Уговор о финансирању пројекта

Пријавни формулар

Пријава на јавни Конкурс за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају у оквиру програмске активности "Развој високог образовања"

Логичка матрица

Пројекат: "Имплементација садржаја из дидактике у студијским програмима за васпитаче у предшколским установама у изменњеним условима предшколског васпитања и учења" (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ)

Буџет

Буџет за реализацију пројекта

Видео материјал

Истраживачи

Редовни професор Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. Ужа научна област Дидактика.

Проф. др Живорад Миленовић

Руководилац пројекта

Ванредни професор Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. Ужа научна област Дидактика.

Проф. др Петар Рајчевић

Истраживач

Ванредни професор Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић. Ужа научна област Науке о васпитању.

Проф. др Далиборка Поповић

Истраживач