• +381 84 164
  • ufp@pr.ac.rs
  • Лепосавић, Република Србија

Проф. др Хаџи Живорад Миленовић

ПРОФ. ДР ХАЏИ ЖИВОРАД МИЛЕНОВИЋ[1] рођен је 1966. у Нишу.  Основне студије разредне наставе завршио је 2000. на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу. Магистарске студије педагогије завршио је 2008. на Филозофском факултету у Приштини – Косовској Митровици. Докторирао је 2011. на Студијском програму Педагогије на Филозофском факултету у Бањa Луци с темом Положај, функције и стил рада наставника у традиционалној и инклузивној настави.

Универзитетски је наставник на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу за ужу научну област Дидактика, на коме је до сада био биран у звања асистент приправник (2001), асистент (2009), доцент (2012); ванредни професор (2017); редовни професор (2022). Од марта 2020. је продекан за науку на Учитељском факултета у Призрену – Лепосавићу.

По новом акредитационом програму, изводи наставу на свим нивоима студија из Елементарне дидактике са методиком васпитнообразовног рада; Методологије педагошких истраживања са статистиком; Иновативних дидактичко-методичких модела; Академског писања у педагошким наукама; Методологије научно-истраживачког рада; Израде и евалуације пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе – методика наставе природе; и Израде и евалуације пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе – методика наставе друштва. Акредитовани је ментор на докторским академским студијама за израду докторских дисертација из области Методике наставе познавања природе и области Методике наставе познавања друштва.

Боравио је на професионалним усавршавањима у Охриду, Атини, Будимпешти, Сегедину и Драчу. Завршио је три међународне школе и обуке: године 2014. Међународну Yad Vashem школу за студије о Холокаусту у Јерусалему; године 2016. Међународну школу европских интеграција у организацији Канцеларије Владе Републике Србије за европске интеграције у Косовској Митровици, Драчу, Београду и Приштини; и године 2017. међународну обуку Historija, Istorija, PovijestLessons for Today у организацији Куће Ане Франк  у Амстердаму.

У оквиру програма међународне мобилности 2016. боравио је у Руској Федерацији на БГТУ им. В. Г. Шухова у Белгороду, на коме је држао предавања студнетима и реализовао ауторски семинар о иновативним дидактичко-методичким моделима. Држао је предавања по позиву богословима Српске православне богословије Св. Кирило и Методије у Призрену и Српске православне богословије Св. Петра Цетињског на Цетињу.

Као координатор Факултета за реализацију пројеката из програма међународне мобилности студената Erasmus+, до сада је реализовао три пројекта: 1) школске 2019/2020. за једног студента на Универзитету у Лођу (Пољска); 2) школске 2020/2021. за два студента на Универзитету Џумхуријет у Сивасу (Турска); и школске 2021/2022. за два студента на Универзитету у Марибору (Словенија). По основу споразума о билатералној сарадњи са БГТУ им. В. Г. Шухова у Белгороду (Руска Федерација), реализовао је три мобилности: 1) 2015. за једног сарадника у настави и три студента; 2) 2016. за једног наставника и једног студента; и 3) 2018. за једног студента.

Члан је бројних научних и стручних асоцијација у земљи и иностранству. Од 2018. Благословом Његове Светости Митрополита Карловачко-Београдског и Патријарха Српскога Г. Г. Иринеја (Гавриловић) (сада блаженопочившег) и Благословом Његовог Високопреосвештенства Митропилита Црногорско-Приморског, Архиепискога Цетињског Зетско Брдског и Скендеријског и Чувара Светога Трона Пећкога Амфилохија (Радовић) (сада блаженопочившег), Кандидат активно учествује у раду Подобора Комисије за унапређење црквене просвете Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве.

Рецензент је више научних монографија, уџбеника, тематских зборника радова, националних и међународних научних часописа. На основу Одлуке Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве, рецензирао је прва (историјски значајна) издања уџбеника за наставу Православни катихизис од 1. до 8. разреда основне школе и од 1. до 4. разреда средње школе. Рецензет је Агенције за квалификације Републике Србије и Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије за поље друштвено-хуманистичких наука и поље природно-математичких наука.

Аутор је једног уџбеника: Елементарна дидактика (2021); две научне монографије: Наставник у инклузивној настави (2013) и Рад и преваспитање осуђених лица (2010). Објавио је преко 270 публикација међународног и националног значаја. Области његовог научног интересовања су педагогија, дидактика, методологија педагошких истраживања са статистиком, методике васпитнообразовног рада, методике разредне наставе, иновативни дидактичко-методички модели, верска настава и инклузивна настава.

Учешће у пројектима:

До сада је учествовао или учестује у реализацији осам научних пројеката (4 међународна научна пројекта и 4 национална научна пројекта):

  • Од 2021, руководилац је научног пројекта Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске програме за васпитаче у предшколским установама у измењеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ), одобреног за финансирање од стране Сектора за високо образовање, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру пројеката из програмских активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Развој високог образовања у 2021;
  • Од 1. 7. 2021, руководилац је интерног јуниор пројекта Доипринос докторских студија разредне наставе матичности факултета за образовање учитеља: стање, дилеме и перспективе методике разредне наставе, евиденциони број ИЈП 001, који у периоду од 1. 7. 2021. – 31. 12. 2022, финансијски подржава и реализује Учитељски факултет у Призрен – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици;
  • Истраживач на научном пројекту Израда софтвера за процјењивање даровитости код ученика, евиденциони број 19/6-020/961-26/18, који у периоду 10. 1. 2019, с датумом завршетка у 2021. 1. 10. 2015, финансијски подржава Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а реализује Педагошки факултет у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина – Република Српска;
  • Истраживач на научном пројекту Софтверска подршка за предвиђање успјешности студирања, евиденциони број 19/6-020/961-27/18, који у периоду 10. 1. 2019, с датумом завршетка у 2021. 1. 10. 2015, финансијски подржава Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а реализује Педагошки факултет у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина – Република Српска;
  • Од 1. 1. 2017. – 31. 12. 2019, био је руководилац интерног макро пројекта Иновације у васпитању и образовању, евиденциони број ИМП 001, који у периоду од 2017-2019. финансијски подржава и реализује Учитељски факултет у Призрен – Лепосавић, Универзитета у Приштини – Косовској Митровици;
  • Од 10. 1. 2015. – 1. 10. 2015, био је истраживач на научном пројекту Истраживање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања, евиденциони број 16/6-020/961-111/15, који је од 10. 1. 2015. – 1. 10. 2015, финансијски подржало Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а реализује Педагошки факултет у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина – Република Српска;
  • Наставак научног пројекта Матерјална и духовна култура Косова и Метохије, евиденциони број 178028, који финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 2010, а реализује Институт за српску културу у Приштини – Лепосавићу, на коме је истраживач од 2014, који је званично завршен 31. 12. 2019, али се и даље финансира средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; и
  • У периоду 2014-2015, био је учесник међународног Темпус пројекта Hungary and Western Balkans, ID TÁMOP-4.2.4B/2-11/2-2012-001, који је у периоду 2012-2014, био финансијски подржај од стране Европске унице, а реализован од стране Tempus Public Foundation из Будимпеште (Мађарска).

[1]e-mail: hadzi.zivorad.milenovic@pr.ac.rs

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0418-149X

 

БИБЛИОГРАФИЈА проф. др Хаџи Живорад МИЛЕНОВИЋ