• +381 84 164
  • ufp@pr.ac.rs
  • Лепосавић, Република Србија

ИНСД-СПВУ-ИУПВУ

Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске програме за
васпитаче у предшколским установама у измењеним условима предшколског
васпитања и учења (ИНСДСПВУИУПВУ)